•                                                                                                           Heisutdanning    Velkommen til læringsportalen for Heisutdanning.

    Heisutdanning er et felles begrep som omfatter lærlingprogrammet hos OPPHEI og kursaktiviteten hos HBU.

    På denne siden vil du finne aktuelle kurs. Noen av kursene kan du være automatisk påmeldt på, andre kan du melde deg på, mens noen ikke er tilgjengelig for deg.

    illustrasjon av klasserom